BASES DE LA MOSTRA

La XX Mostra de Joves Creadors se celebrarà el pròxim 22 d’abril de 2022 de manera presencial en un espai obert, adient a la temàtica d’aquest any que gira entorn del Solarpunk: un moviment on la simbiosi de tecnologia i natura ens donen una visió d’una societat utòpica.

Podran participar en aquesta mostra de forma individual o en grup tots/es aquells/es artistes joves que vulguin donar a conèixer la seva obra.

CATEGORÍES

S’accepten tot tipus de propostes relacionades amb la temàtica proposada: des de moda, arquitectura efímera, escultura, arts gràfiques, il·lustració, performance, música o propostes híbrides. 

INSCRIPCIONS

El període d’inscripcions serà del 8 de març al 10 d’abril de 2022.

S’haurà d’enviar un dossier en format PDF a la direcció: mostrajovescreadors@gmail.com (per WeTransfer o similar si aquest supera els 25 MB) amb el següent contingut:

  • Dades personals i informació de contacte.
  • Declaració d’intencions de l’artista o statement i/o biografia breu.
  • Enllaços d’interès.
  • Dossier del projecte presentat amb la informació següent:

– Títol del projecte

– Fitxa tècnica

– Descripció i conceptualització (màxim 1000 caràcters)

– 5 imatges referents del projecte o l’obra

– Necessitats de muntatge (rider)

CRITERIS DE SELECCIÓ

Una comissió formada per alumnes i professors de l’Escola de Mitjans Audiovisuals s’encarregarà del procés de selecció. Els criteris respondran a la vàlua artística i tècnica de cada obra, així com a l’adequació de la temàtica proposada.

COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS

La participació en la convocatòria de la MJC suposa l’acceptació íntegra de les bases i de la resolució de la comissió.

Les persones finalistes cedeixen l’ús i difusió de les seves obres, durant l’acte i la publicació i promoció del mateix o del centre (dossier de premsa, publicacions, cartelleria…). L’ús d’aquest material sempre comportarà un caràcter didàctic o divulgatiu, mai comercial.

Els drets morals dels i de les artistes queden preservats.

Les persones finalistes hauran de portar o enviar (s’establirà un contacte previ) les seves obres i/o el material associat al seu projecte el mateix dia de la mostra. Així mateix, s’agrairà la participació en el procés de muntatge i desmuntatge de l’obra.

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació d’aquestes bases.