MOSTRA DE JOVES CREADORS

  • Mostrar la creativitat de molts joves i gaudir a través de l’art, aprendre i divertir-nos a partir de les seves obres.
  • Donar a conèixer les propostes i tendències artístiques de les noves generacions
  • Esdevenir un recurs formatiu i una primera presa de contacte amb el món professional per als estudiants que hi participen.
  • Ser un instrument pedagògic profitós per a la formació dels alumnes que organitzen l’acte.
  • Convertir-nos en un espai òptim per al naixement de noves creacions i projectes aprofitant les possibilitats d’establir contactes.
  • Establir i millorar les relacions entre els centres docents catalans del sector propulsant un esperit de col·laboració.
  • Presentar les arts visuals i escèniques des de la seva polivalència i versatilitat, i nodrir-lo de les sinèrgies que estableix o pot establir amb altres disciplines artístiques.
  • Remarcar el seu caràcter i condició de “mostra”, exempta de competitivitat, com un valor afegit essencial.
  • Despertar la curiositat d’agents aliens en el seu sentit més ampli.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2019 MOSTRA DE JOVES CREADORS

Autor Anders Norén