Arts Digitals

L’art digital engloba una serie de disciplines creatives en les quals s’utilitzen tecnologies digitals en el procés de producció o de la seva exhibició.

En aquest apartat trobarem projectes fotogràfics, de cinema, projeccions interactives i també led mapping laser.